„Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu – roboty budowlane"

» Opis zapytania

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu na potrzeby Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przebudowie mieszkania wraz z dobudową platformy dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 tj. dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 4 – Wzór umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Narutowicza 38
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się