Wykoszenie roślinności zielnej oraz odrośli wierzbowych w rezerwacie przyrody „Bocheńskie Błoto” wraz z usunięciem i zagospodarowaniem biomasy w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie roślinności zielnej oraz odrośli wierzbowych w rezerwacie przyrody „Bocheńskie Błoto” wraz z usunięciem i zagospodarowaniem biomasy. W ramach zamówienia Wykonawca wykosi na powierzchni ok. 7 ha roślinność zielną (jest to przede wszystkim trzcina) przy pomocy sprzętu ręcznego (np. kosy ręcznej), skosi i usunie jednoroczne odrośla wierzbowe w obrębie powierzchni, z której ma być skoszona i usunięta roślinność zielna oraz zutylizuje pozyskaną w ramach działań ochronnych biomasę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 14:00


» Lokalizacja

Rybaki Górne 8
Gdańsk 80-861
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Rybaki Górne 8
Gdańsk 80-861
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się