Remont dróg dojazdowych do pól rolniczych: 1. Remont drogi wewnętrznej, rolniczej „Paruźniki II w miejscowości Jurków, 2. Remont drogi gminnej, rolniczej „Mysze” w miejscowości Półrzeczki, 3. Remont drogi wewnętrznej rolniczej „Wirwichy” w miejscowości Chyszówki, 4.Remont drogi gminnej rolniczej „Kosmale” w miejscowości Wilczyce.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg dojazdowych do pól rolniczych o łącznej długości ok. 588 m.
Remont drogi wewnętrznej, rolniczej „Paruźniki II w miejscowości Jurków,
Remont drogi gminnej, rolniczej „Mysze” w miejscowości Półrzeczki,
Remont drogi wewnętrznej rolniczej „Wirwichy” w miejscowości Chyszówki,
Remont drogi gminnej rolniczej „Kosmale” w miejscowości Wilczyce.
Ogólny zakres robót obejmuje m.in.: stabilizację podłoża cementem z doziarnianiem, remont elementów odwodnienia drogi poprzez ułożenie korytek, ścieków, płyt ażurowych, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz regulację i uzupełnienie nawierzchni zjazdów i skrzyżowań do remontowanej jezdni oraz usypanie poboczy.
Szczegółowy zakres robót określony jest tabelach rozliczeniowych (obmiarem), w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Cały wskazany zakres robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi Normami oraz technologią wykonania wskazaną przez producentów i dostawców zastosowanych materiałów oraz wyrobów budowlanych. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, warunki gwarancji, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały we wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Dobra 233
Dobra 34-642
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Wójt Gminy Dobra
Dobra 233
Dobra 34-642
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się