Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego systemu liniowego napędu indukcyjnego przeznaczonego do budowy prototypu sortera

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest systemem liniowego napędu indukcyjnego przeznaczony do wprawiania w ruch postępowy wózki sortujące w torze jezdnym prototypu sortera cross-belt ze zrzutkami karuzelowymi. Dostawa obejmuje: a. dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia i ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; b. przekazanie Zamawiającemu Sprzętu na podstawie protokołu odbioru; protokół odbioru sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu po wykonanej dostawie. Miejsce dostawy, siedziba konsorcjanta projektu REGALUX Krzysztof Sutowski Topole 40, 89-600 Chojnice. Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano w załączniku nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz 85-796
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Silniki przemysłowe

» Dane nabywcy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz 85-796
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się