Świadczenie usług odbierania i wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z posesji ZUS Oddział w Chorzowie przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 45 oraz z posesji przy ul. Lwowskiej 2 w Chorzowie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbierania i wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z posesji ZUS Oddział w Chorzowie przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 45 oraz z posesji przy ul. Lwowskiej 2 w Chorzowie.
Wymagane ilości pojemników oraz częstotliwość ich wywozu:
1. posesja przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 45:
a) 3 pojemniki o pojemności 1100 l na odpady komunalne niesegregowane, wywóz - 3 x w tygodniu,
b) 1 pojemnik o pojemności 1100 l na odpady segregowane - papier, wywóz - 3 x w tygodniu,
c) 1 pojemnik o pojemności 1100 l na odpady segregowane - plastik i metal, wywóz - 1 x w tygodniu,
d) 1 pojemnik o pojemności 1100 l na odpady segregowane - szkło, wywóz - 1 x na 2 tygodnie.
2. posesja przy ul. Lwowskiej 2:
a) 3 pojemniki o pojemności 1100 l na odpady komunalne niesegregowane, wywóz - 3 x w tygodniu,
b) 1 pojemnik o pojemności 1100 l na odpady segregowane - papier, wywóz - 2 x w tygodniu,
c) 1 pojemnik o pojemności 1100 l na odpady segregowane - plastik i metal, wywóz - 1 x w tygodniu,
d) 1 pojemnik o pojemności 1100 l na odpady segregowane - szkło, wywóz - 1 x na 2 tygodnie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się