Dostawa, montaż i uruchomienie profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Szkole Podstawowej w Jarosławcu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego kuchni, wyposażenia pomieszczeń pomocniczych dla węzła żywieniowego w nowo wybudowanej kuchni i stołówce w Szkole Podstawowej w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B, 76-107 Jarosławiec.
3.2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stołówki, przedszkola i żłobka w Szkole Podstawowej w Jarosławcu”.
3.3. Wyposażenie posiadać będzie zgodnie z polskim prawem stosowne certyfikaty, atesty, deklaracje i świadectwa dopuszczenia ich do sprzedaży, które wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru wyposażenia. Wykonanie zamówienia będzie spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania norm PN-EN właściwe dla danego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem norm bezpieczeństwa.
3.4. Wszystkie urządzenia i wyposażenie muszą posiadać aktualne atesty higieniczne
lub aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczające do użytkowania w miejscach żywienia zbiorowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem tych elementów, dla których nie obowiązują takie wymagania.
3.5. Wyposażenie, które stanowi materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością musi odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w Rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 338, str. 4 z późn. zm.).
3.6. Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa energetycznego.
3.7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych kart gwarancyjnych i instrukcji w języku polskim. Wszystkie zamontowane urządzenia pracujące należy wyposażyć
w instrukcję obsługi, a urządzenia tego wymagające również dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim.
3.8. Dostarczony sprzęt winien być fabrycznie nowy, wolny od wad. Zamontowane urządzenia i wyposażenie nie mogą mieć wad i uszkodzeń mechanicznych, zadrapań i innych wad pogarszających ich jakość. Urządzenie lub element wyposażenia z wadą należy wymienić na inne pozbawione wad.
3.9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na swój koszt. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu odpowiada Wykonawca. W przypadku uszkodzenia ścian, drzwi czy innych elementów pomieszczeń budynku powstałych na skutek wnoszenia czy montażu, koszty naprawy poniesie Wykonawca.
3.10.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Szkoły Podstawowej w Jarosławcu. Wykonawca dokona rozładunku ze środka transportu, montażu, sprawdzenia
i uruchomienia dostarczonych urządzeń i wyposażenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, własnymi siłami i na własny koszt. W ramach montażu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ze stali nierdzewnej blendy maskującej kanału technologicznego (maskownicy) pomiędzy urządzeniami w bloku urządzeń grzewczych- poz. 11 projektu rozmieszczenia wyposażenia kuchni i zmywalni.
3.11.Po wykonaniu montażu wykonawca przeprowadzi szkolenie całego personelu pracującego w kuchni. Wykonawca przeszkoli osoby odpowiedzialne za eksploatację wyposażenia
z zakresu:
1) obsługi codziennej,
2) obsługi okresowej,
3) bhp,
4) programowania i pracy,
5) konserwacji.
3.12. Wykonanie zamówienia będzie się uważać za zakończone, jeżeli dostawy będą zgodne z ofertą i SIWZ, wyposażenie i ich montaż nastąpi bez wad.
3.13. Opakowania z dostarczonych urządzeń czy materiałów mają być poskładane
i zdeponowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3.14. Po wykonaniu dostawy wykonawca doprowadzi pomieszczenia do porządku, a odpady usunie na własny koszt.
3.15. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
1) na etapie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczanych urządzeń i wyposażenia, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedstawionymi w ofercie, wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność wykonawcy,
2) wszystkie zaproponowane rozwiązania w zakresie mebli technologicznych muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie urządzenia i wyposażenie produkowane powtarzalnie, które można łączyć ze sobą
w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę,
3) Zamawiający dopuszcza użycia innych dostępnych kolorystyk, niż wymagane w SIWZ pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane.
3.16. W miejscu planowanej lokalizacji urządzeń są przygotowane odpowiednie wyprowadzenia zakończeń instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej. Dokumentem pomocniczym jest załącznik nr 5 - projekt rozmieszczenia wyposażenia kuchni i zmywalni (nie zawiera pomieszczeń pomocniczych).
3.17. W ramach środków własnych realizowane jest zamówienie na następujące wyposażenie:
l.p. Przedmiot zamówienia, ilość Zdjęcie poglądowe Opis
1 Piec konwekcyjno-parowy 10 x GN 1/1 + podstawa; 1 szt.
Piec konwekcyjno-parowy marki elektryczny z bezpośrednim natryskiem o pojemności 10 x GN 1/1, Moc minimum 13 kW, 400 V.
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- odległość między prowadnicami minimum 68 mm
- minimum 2 prędkości wentylatora
- dotykowy wyświetlacz LCD
- Sonda do pomiaru oraz określania temperatury wewnątrz potrawy
STEROWANIE:
- Autorewers (automatyczna zmiana kierunku pracy wentylatora) pozwalająca na równomierne opiekanie
- Oświetlenie
- Minimum 40 programów
- polskie menu sterowania
- automatyczny system mycia
BUDOWA
- Drzwi z podwójną hartowaną szybą,
- Zdejmowany deflektor, ułatwiający dostęp do komory wentylatora i jej czyszczenie,
- Współczynnik szczelności IPX5,
- komora pieczenia ze stali nierdzewnej AISI 304.
WYPOSAŻENIE:
-wyświetlacz do wyświetlania ulubionych programów, wstępnie ustawionych programów, wentylatora, menu automatycznego mycia oraz ustawień
- Przycisk dostępu do zapisanych programów pieczenia i ich zapisywania
- Nagrzewanie wstępne
TRYBY GOTOWANIA
- Tryb automatyczny, minimum 40 zapisanych programów,
- Możliwość programowania
- Gotowanie ręczne w trzech trybach: tryb konwekcyjny w zakresie od 30°C do 300°C, tryb parowy w zakresie od 30°C do 130°C, tryb konwekcyjno-parowy w zakresie od 30°C do 300°C
- Możliwość wyboru najczęściej używanych programów
MYCIE i KONSERWACJA
- Autodiagnostyka przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia,
- Automatyczny system myjący z automatycznym dozowaniem detergentu
PODSTAWA POD PIEC
- wysokość minimum 700 mm,
- wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304,
- zgodna z normą GN - pomieści minimum 6 pojemników,
- odległość między prowadnicami minimum 68 mm.
2 Płyta robocza z szufladą 400mm; 3 szt.
Element neutralny nastawny z szufladą, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Łatwy do czyszczenia dzięki łagodnie zaokrąglonym krawędziom oraz demontowalnemu kominkowi. Szuflada z pełnym wysuwem, przystosowana do pojemników GN1/1-h. max 100 mm. System łączenia „na włos” – idealnie płynne połączenie sąsiadujących ze sobą elementów linii grzewczej. Podstawa korpusowa otwarta, wykonana ze stali nierdzewnej. Nogi regulowane, okrągłe ze stali nierdzewnej, z możliwością wypoziomowania i ustawienia wysokości urządzenia w zakresie 850-900 mm. Wymiary szer.x gł.x wys.: 400mm x 700 mm x 850-900 mm. Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami CE, materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych.

3 Płyta robocza z szufladą 1200mm; 1 szt.
Element neutralny nastawny z szufladą, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Łatwy do czyszczenia dzięki łagodnie zaokrąglonym krawędziom oraz demontowalnemu kominkowi. Szuflada z pełnym wysuwem, przystosowana do pojemników GN1/1-h. max 100 mm. System łączenia „na włos” – idealnie płynne połączenie sąsiadujących ze sobą elementów linii grzewczej. Podstawa korpusowa otwarta, wykonana ze stali nierdzewnej. Nogi regulowane, okrągłe ze stali nierdzewnej, z możliwością wypoziomowania i ustawienia wysokości urządzenia w zakresie 850-900 mm. Wymiary szer.x gł.x wys.: 1200mm x 700 mm x 850-900 mm. Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami CE, materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych.
4 Patelnia uchylna elektryczna 60 L, 1 szt.
Obudowa i misa wykonane ze stali nierdzewnej. Korpus z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304. Płynna regulacja temperatury w zakresie minimum 100-280 ˚C. Zabezpieczenie termiczne płyty grzewczej przed przegrzaniem. Konstrukcja zapewniająca łatwe utrzymanie w czystości. Precyzyjny ręczny mechanizm przechyłu misy roboczej lub elektryczny mechanizm unoszenia misy zapewniający łatwe jej opróżnianie. Unoszona pokrywa z ergonomicznym uchwytem. Napełnianie misy wodą poprzez zintegrowany zawór. Objętość brutto misy: 60 l. Powierzchnia robocza misy minimum: 0,33m².Nogi regulowane, okrągłe ze stali nierdzewnej, z możliwością wypoziomowania i ustawienia wysokości urządzenia w zakresie 850-900 mm. Moc minimalna: 9 kW. Przyłącze elektryczne: 400 wolt / 3 N~ moc / 50 Hz. Przyłącze wody. Wymiary szer.x gł.x wys.: 800mm x 700 mm x 850-900 mm. Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami CE, materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych.
5 Taboret elektryczny’ 1 szt.
Taboret elektryczny o konstrukcji ze stali nierdzewnej. Przystosowany do dużych garnków o średnicy minimum 40÷60 cm. 4 pozycyjny przełącznik (0-1-2-3). 3 stopniowe sterowanie mocą płyty grzewczej. Równomierne rozłożenie temperatury na całej płycie niezależnie od wybranej mocy płyty grzewczej. Stopień zabezpieczenia: IP20.Moc min. 5 kW. Regulowane stopki. Przyłącze elektryczne: 400 wolt / 3 N~ moc / 50 Hz. Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami CE, materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych. Wysokość 400-450 mm.
6 Kocioł warzelny blokowy 150 l, 1 szt.
Kocioł w obudowie prostokątnej z możliwością zblokowania. Obudowa ma być wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Pokrywa z zawiasem samobalansującym. Nogi regulowane, okrągłe ze stali nierdzewnej, z możliwością wypoziomowania i ustawienia wysokości urządzenia w zakresie 850-900 mm. Ogrzewany pośrednio przez płaszcz wodny. Zawór spustowy. Napełnianie kotła wodą zintegrowanym zaworem z grupą bezpieczeństwa z manometrem. Ciśnienie robocze w płaszczu 0,5 bar. Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem kotła. Stopień ochrony IPX4. Regulacja temperatury wywaru. Pojemność użytkowa: 150 l. Przyłącze wody. Odpływ wody z blatu. Przyłącze elektryczne: 400 wolt / 3 N~ moc / 50 Hz. Moc minimalna: 9 kW. Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami CE, materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych.
7 Kuchnia elektryczna 6-palnikowa z półką otwartą; 1 szt.
Kuchnia elektryczna 6-płytowa wykonana ze stali nierdzewnej. 6 żeliwnych płyt grzewczych o średnicy 220 mm i mocy 2,6 kW każda. 6 stopniowa regulacja mocy płyty grzewczej. Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Zabezpieczenie termiczne płyty grzewczej przed przegrzaniem. Szafka korpusowa otwarta-półka. Urządzenie wykonane jako monoblok. Nogi regulowane, okrągłe ze stali nierdzewnej, z możliwością wypoziomowania i ustawienia wysokości urządzenia w zakresie 850-900 mm. System łączenia „na włos” zapewnia idealnie płynne połączenie sąsiadujących ze sobą elementów linii grzewczej. Przyłącze elektryczne: 400 wolt / 3 N~ moc / 50 Hz. Moc minimalna: 9 kW. Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami CE, materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych.
8 Stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1600mm; 2 szt.
Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blachy nierdzewne gatunku AISI 304 i/lub AISI 430 oraz profile, pręty nierdzewne gatunku AISI 304. Krawędzie blach ogradowane, widoczne spoiny jednolite z materiałem rodzimym, szlifowane elektrochemicznie lub mechanicznie, widoczne punkty zgrzewów oczyszczone elektrochemicznie. Wszystkie materiały złączne (śruby, wkręty, nity itp.) nierdzewne lub ocynkowane. Korpus szafki wykonany całkowicie z blachy gatunku AISI 304 i/lub AISI 430 o grubości minimum 0,6mm, wykonany technologią spawania i nitowania. Półka wykonana z blachy nierdzewnej. Półka wyjmowana. Drzwi suwane wykonane z blachy nierdzewnej. Profil płyty wierzchniej wykonany jako monolit z jednego formatu blachy technologią gięcia i spawania, minimalna grubość blachy poszycia zewnętrznego 0,8 mm. Blat wzmocniony profilem stalowym. Podgięcia płyt wierzchnich nie zachodzą pod szkielet. Rant wysokości min. 40 mm. Nogi z regulacją. Wymiary: 1600 x 600 x 850 mm. Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami CE, materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych.
9 Stół przyścienny z drzwiami suwanymi 800mm; 1 szt.
Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blachy nierdzewne gatunku AISI 304 i/lub AISI 430 oraz profile, pręty nierdzewne gatunku AISI 304. Krawędzie blach ogradowane, widoczne spoiny jednolite z materiałem rodzimym, szlifowane elektrochemicznie lub mechanicznie, widoczne punkty zgrzewów oczyszczone elektrochemicznie. Wszystkie materiały złączne (śruby, wkręty, nity itp.) nierdzewne lub ocynkowane. Korpus szafki wykonany całkowicie z blachy gatunku AISI 304 i/lub AISI 430 o grubości minimum 0,6mm, wykonany technologią spawania i nitowania. Półka wykonana z blachy nierdzewnej. Półka wyjmowana. Drzwi suwane wykonane z blachy nierdzewnej. Profil płyty wierzchniej wykonany jako monolit z jednego formatu blachy technologią gięcia i spawania, minimalna grubość blachy poszycia zewnętrznego 0,8 mm. Blat wzmocniony profilem stalowym. Podgięcia płyt wierzchnich nie zachodzą pod szkielet. Rant wysokości min. 40 mm. Nogi z regulacją. Wymiary: 800 x 600 x 850 mm. Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami CE, materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych.
10 Stół przyścienny z półką 1400mm; 5 szt. Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blachy nierdzewne gatunku AISI 304 i/lub AISI 430. Krawędzie blach ogradowane, widoczne spoiny jednolite z materiałem rodzimym, szlifowane elektrochemicznie lub mechanicznie, widoczne punkty zgrzewów oczyszczone elektrochemicznie. Wszystkie materiały złączne (śruby, wkręty, nity itp.) nierdzewne lub ocynkowane. Półka wykonana z blachy nierdzewnej. Półka wyjmowana. Blat wzmocniony profilem stalowym. Podgięcia płyt wierzchnich nie zachodzą pod szkielet. Rant wysokości min. 40 mm. Nogi z regulacją. Wymiary: 1400 x 600 x 850 mm. Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami CE, materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych.
11 Półka wisząca podwójna nad stół 1400mm; 2 szt.
Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blachy nierdzewne gatunku AISI 304 i/lub AISI 430. Krawędzie blach ogradowane, widoczne spoiny jednolite z materiałem rodzimym, szlifowane elektrochemicznie lub mechanicznie, widoczne punkty zgrzewów oczyszczone elektrochemicznie. Wszystkie materiały złączne (śruby, wkręty, nity itp.) nierdzewne lub ocynkowane. Półka wykonana z blachy nierdzewnej z rantem z tyłu. Możliwość demontażu półki do czyszczenia. Głębokość półki 270-400 mm. Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami CE, materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych.
12 Bemar jezdny 2xGN1/1; 1 szt.
Bemar wykonany ze stali nierdzewnej, z niezależnym sterowaniem komór: indywidualny wyłącznik i regulator temperatury oraz zawór spustu wody dla każdej z komór, komory tłoczone. Komory przystosowane do pojemników GN1/1-200 mm. Konstrukcja szkieletowa z półką. Zmiana temperatur pracy odbywa się poprzez regulator temperatury, umożliwiający płynne ustawienie temperatury w zakresie co najmniej od 30 °C do 95 °C. Urządzenie wyposażone w lampki sygnalizujące włączenie komory bemaru. Zawory spustu wody umieszczone bezpośrednio pod komorami bemarów, umożliwiające łatwe opróżnianie komór bemaru. W bemarze zastosowano kółka, co najmniej 2 wyposażone w hamulce. Pojemność: 2xGN1/1, h=200 mm.
13 Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi; 1 szt.
Szafa przelotowa.Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blachy nierdzewne gatunku AISI 304 i/lub AISI 430. Krawędzie blach ogradowane, widoczne spoiny jednolite z materiałem rodzimym, szlifowane elektrochemicznie lub mechanicznie, widoczne punkty zgrzewów oczyszczone elektrochemicznie. Wszystkie materiały złączne (śruby, wkręty, nity itp.) nierdzewne lub ocynkowane. Korpus szafy z blachy nierdzewnej gatunku AISI 304 i/lub AISI 430 o grubości 0,8mm, wykonany technologią spawania, zgrzewania i nitowania. Szafa wyposażona w stałą środkową przegrodę oraz 2 półki wykonane z blachy nierdzewnej gatunku. Drzwi suwane wykonane z blachy nierdzewnej gatunku AISI 304 i/lub AISI 430. Wymiary wysokość 1800-2000mm, szerokość 1200-1300mm, głębokość minimum 600mm. Nogi z regulacją.

14 Stół ze zlewem i półką (2 Lewe+ 3 Prawe); 5 szt.
Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blachy nierdzewne gatunku AISI 304 i/lub AISI 430. Krawędzie blach ogradowane, widoczne spoiny jednolite z materiałem rodzimym, szlifowane elektrochemicznie lub mechanicznie, widoczne punkty zgrzewów oczyszczone elektrochemicznie. Wszystkie materiały złączne (śruby, wkręty, nity itp.) nierdzewne lub ocynkowane. Konstrukcja szkieletu ramowa połączona na dole półką. Płyta wierzchnia zagłębiona, profil płyty wykonany jako monolit z jednego formatu blachy technologią gięcia i spawania. Minimalna grubość blachy poszycia zewnętrznego 1,2mm, płyta usztywniana elementami metalowymi. Podgięcia płyty wierzchniej nie zachodzą pod szkielet. Komora zlewozmywakowa tłoczona z blachy o grubości min.1,0mm. Nogi posiadają regulację. 2 Lewe+ 3 Prawe.W zestawie bateria jednouchwytowa z wylewką wysoką obracaną o wysięgu min. 215mm, syfon, wężyki przyłączeniowe. Wymiary: 1600 x 600 x 850 mm.Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami CE, materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych.
15 Stół z basenem h=300; 1 szt.


Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blachy nierdzewne gatunku AISI 304 i/lub AISI 430. Krawędzie blach ogradowane, widoczne spoiny jednolite z materiałem rodzimym, szlifowane elektrochemicznie lub mechanicznie, widoczne punkty zgrzewów oczyszczone elektrochemicznie. Wszystkie materiały złączne (śruby, wkręty, nity itp.) nierdzewne lub ocynkowane. Płyta wierzchnia zagłębiona, profil płyty wykonany jako monolit z jednego formatu blachy technologią gięcia i spawania. Minimalna grubość blachy poszycia zewnętrznego 1,2mm, płyta usztywniana elementami metalowymi. Podgięcia płyty wierzchniej nie zachodzą pod szkielet. Rant wysokości min. 40mm. Komora basenu wykonana technologią gięcia i spawania – z blachy o grubości min. 1,2mm. Głębokość komory h=300 mm. Wymiary: 800 x 600 x 850mm. W zestawie bateria prysznicowa jednootworowa, sztorcowa, regulowany wspornik kolumnowy, syfon, wężyki przyłączeniowe. Nogi posiadają regulację.Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami CE, materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych.
16 Regał perforowany; 1 szt.Regał ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304 i/lub AISI 430. 4 półki perforowane. Nogi regulowane. Wymiary: 600 x 600 x 1800mm lub 500 x 600 x 1800mm. Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami CE, materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych.
17 Podstawa pod garnek; 3 szt.
Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blachy nierdzewne gatunku AISI 304 i/lub AISI 430. Stopki regulowane. Wymiary: wysokość 450 mm. Podstawa minimum 400 x 400 mm.

18 Wózek kelnerski; 1 szt.
Wykonany ze stali nierdzewnej, 3 półki, 4 skrętne kółka w tym 2 z hamulcami. Wymiary minimalne 900 x 580 x 950 mm.

19 Krajalnica 2 szt. (ser + wędliny)
Krajalnica do wędlin i serów wykonana z anodowanego aluminium. Nóż ustawiony skośnie.
Demontowany wózek ułatwia utrzymanie w czystości, wbudowana ostrzałka, regulacja krojenia min. 0-10 mm, osłona noża, ruchoma ścianka oraz nóż pokryte są nieprzywierającą powłoką. Średnica noża minimum 250 mm. Moc minimum 0,3 kW.

20 Wilk do mięsa 1 szt.
Silnik posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. Prędkość obrotowa min. 170 obr./min.
Lej załadowczy i głowica wykonane z polerowanego stopu aluminium. Zabezpieczenie przed przeciążeniem. Antypoślizgowe nóżki. Wydajność chwilowa minimum 200 kg/h.
Gardziel wykonana z odlewu żeliwa. Nóż i ślimak wykonane ze stali nierdzewnej. Kołek dociskowy wykonany z polietylenu. Moc minimum 750 W.
W zestawie:
Taca załadowcza wykonana ze stali nierdzewnej
2 sitka Ø minimum 80 mm z otworami Ø6 i 8 mm wykonane ze stali nierdzewnej.

21 Szatkownica elektryczna do warzyw; szt. 1
Przeznaczona do gastronomii. Obudowa wykonana z aluminium. Dwa otwory:
- Duży otwór z rączką do wkładania dużych kawałków warzyw.
- Mały otwór do wkładania mniejszych warzyw.
- Prędkość minimum 295 obr./min. Antypoślizgowe nóżki.
Zawiera co najmniej 5 tarcz dających różne efekty krojenia: plastry oraz wiórki.
Moc minimum 550 W.

22 Blender; szt. 1
Blender ręczny przemysłowy- przeznaczony dla lokali gastronomicznych: zapewnia maksymalną liczbę obrotów mieszczącą się w przedziale 15000-16000 obrotów na minutę, moc 400-500 W. Końcówka 50 cm z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.
Materiał obudowy - Tworzywo sztuczne,
Długość przewodu zasilającego - minimum 200 cm.
Posiada przycisk blokady umożliwiający pracę bez konieczności ciągłego wciskania włącznika.
23 Stół rozładowczy/wyładowczy lewy; szt. 1
Blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304. Blat z obniżeniem i prowadzeniem na kosze do zmywarek. Posiada zaczepy do zmywarek kapturowych. Z rantem.
Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego. Blat wzmocniony profilem stalowym. Wymiary: 1000 x 600 x 850 mm.
24 Zmywarko -wyparzarka kapturowa gastronomiczna; szt. 1
BUDOWA
- obudowa oraz komora wykonane ze stali nierdzewnej,
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Regulowane stalowe nóżki
PARAMETRY MYCIA
- wysokość użytkowa komory co najmniej 400 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm),
- wydajność minimum 20 koszy/h,
- zużycie wody na 1 cykl maksymalnie 3,5 L,
WYPOSAŻENIE
- Dozownik nabłyszczacza i dozownik detergentu
- Filtr pompy
- Łatwo demontowalne prowadnice na kosze
- Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura
- 2 x kosz na talerze 500 x 500 mm, 2 x kosz uniwersalny 500 x 500 mm, 1 x kosz na sztućce
BEZPIECZEŃSTWO HACCP
- System gwarantujący wyparzanie w temp. 85°C
PARAMETRY TECHNICZNE
- moc znamionowa minimum 6,5 kW/400V,
- Pompa myjąca: maksymalna moc 0,9 kW,
- wanna (pojemność/moc) minimum 20 L/2,2 kW,
-boiler (pojemność/moc) minimum 5,5 L/6 kW,
- Podłączenie wody zasilającej

25 Stół załadowczy ze zlewem i półką – lewy; szt.1


Komora i blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304. Blat z obniżeniem i prowadzeniem na kosze do zmywarek kapturowych. Posiada zaczepy do zmywarek.
Zlew 400x400x(H)250. Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego. Z rantem i półką. Blat wzmocniony profilem stalowym. W zestawie bateria prysznicowa jednootworowa, sztorcowa, regulowany wspornik kolumnowy, syfon, wężyki przyłączeniowe.
Wymiary: 1600x600x850 mm., typ: lewy.Pozycje nr 23,24 i 25 tworzą jeden funkcjonalny zestaw
26 Obieraczka do warzyw; szt. 1
Profesjonalne urządzenie do gastronomii, przeznaczone do obierania ziemniaków, buraków, marchwi i innych warzyw bulwiastych.
Cechy produktu:
− Dolna część komory w formie aluminiowego, obrotowego talerza ze specjalnym profilem, pokrytego materiałem ściernym
− Boczny element wewnętrznej ścianki wyłożony materiałem ściernym
− Obudowa zewnętrzna w całości wykonana ze stali nierdzewnej
− Transparentna uchylna pokrywa pozwala na kontrolę procesu
− Wyłącznik bezpieczeństwa pokrywy i drzwiczek
− System wlotu wody z zaworem uniemożliwiającym cofanie się wody do sieci wodociągowej
− Zintegrowany, wodoodporny panel sterujący z przyciskami START, STOP, timerem
− Odpływ boczny lub pionowy dolny
− wsad minimum 12 kg,
− moc minimum 0,5 kW/400V,
− posiada separator obierzyn.

27 umywalka ze stali nierdzewnej zabudowana; 2 szt.
Komora ze stali nierdzewnej AISI 304 do powieszenia na ścianie, zabudowana z 3 stron, wymiary komory minimum 300 x 300 x 150 mm. W zestawie syfon i bateria jednouchwytowa.

28 Szafa chłodnicza na warzywa; 1 szt.
Szafa chłodnicza, pojemność minimum 200L, bez zamrażalnika,
druciane półki w komplecie- minimum 5 szt.
Parametry techniczne:
klasa energetyczna minimum: A, zakres temperatur co najmniej : 0°C do 7°C
zasilanie: 230V
regulacja półek: tak
regulacja temperatury
regulowane nóżki.

29 Regał nierdzewny 1200x600x1800 mm; 4 szt.
Regał magazynowy 1200x600x1800 mm, 4 pełne półki ze stali nierdzewnej AISI 430 wzmocnione profilem stalowym, nogi z regulacją wysokości, obciążenie na półkę minimum 70 kg/m2

30 Regał nierdzewny 600x400x1800 mm
Regał magazynowy 600x400x1800 mm, 4 pełne półki ze stali nierdzewnej AISI 430 wzmocnione profilem stalowym, nogi z regulacją wysokości, obciążenie na półkę minimum 70 kg/m2

31 Zlew gospodarczy;
2 szt.
Wykonany z polipropylenu, do powieszenia na ścianie, wymiary komory minimum 700 x 500 x 300 mm. W zestawie syfon i bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką

32 Wózek do pojemników transportowych; 1 szt.
Wózek posiada platformę. Składany uchwyt. Wyposażony w cztery kółka, w tym 2 skrętne.
Wymiary minimalne:
Szerokość - 48 cm
Długość - 70 cm
Wysokość z uchwytem 80 cm.
33 Szafa chłodnicza podwójna; 1 szt.
Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Chłodzenie wymuszone, z agregatem górnym. Filtr przeciwpyłkowy. Komora w standardzie GN 2/1, oświetlenie komory, samozamykające się. Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat. Klasa klimatyczna: 4. Grubość izolacji minimum 60 mm. Wymiary komory minimum: 1100×700x(H)1500 mm
W zestawie 2x 3 półki GN 2/1.

34 Szafa chłodnicza pojedyncza; 1 szt.
Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Chłodzenie wymuszone, z agregatem górnym. Filtr przeciwpyłkowy. Komora w standardzie GN 2/1, oświetlenie komory, samozamykające się. Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat. Klasa klimatyczna: 4. Grubość izolacji minimum 60 mm. Wymiary komory minimum: 600×700x(H)1500 mm
W zestawie 3 półki GN 2/1.

35 Szafa mroźnicza podwójna; 1 szt.
Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Chłodzenie wymuszone, z agregatem górnym. Filtr przeciwpyłkowy. Komora w standardzie GN 2/1, oświetlenie komory, samozamykające się. Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat. Klasa klimatyczna: 4. Grubość izolacji minimum 60 mm. Wymiary komory minimum: 1100×700x(H)1500 mm
W zestawie 2x 3 półki GN 2/1.

36 Szafa mroźnicza pojedyncza; 1 szt.
Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Chłodzenie wymuszone, z agregatem górnym. Filtr przeciwpyłkowy. Komora w standardzie GN 2/1, oświetlenie komory, samozamykające się. Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat. Klasa klimatyczna: 4. Grubość izolacji minimum 60 mm. Wymiary komory minimum: 600×700x(H)1500 mm
W zestawie 3 półki GN 2/1.
37 Lodówka na jaja; 1 szt.
Lodówka o wymiarach pozwalających na umieszczenie wytłaczanek z jajkami 30 szt. w klasie energetycznej minimum A+. Pojemność minimum 100 litrów. Urządzenie posiada wysuwane półki, bez zamrażalnika.

38 Naświetlacz do jaj; 1 szt.
Obudowa naświetlacza wykonana ze stali nierdzewnej. Sterylizacja za pomocą promieni UV. Jednorazowa dezynfekcja 30 sztuk jaj. Zabezpieczenie przed włączeniem lamp przy otwartej szufladzie (uniemożliwiające świecenie źródła promieniowania podczas załadunku i rozładunku szuflady). Proces sterylizacji sygnalizowany diodą. Szuflada wyposażona w prowadnice. Czas cyklu naświetlania minimum: 60 s, jednorazowy wsad: 30 jaj.3.18. Dostarczone artykuły winny być fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadać atesty
i certyfikaty.
3.19. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych kart gwarancyjnych i instrukcji
w języku polskim.
3.20. Kody CPV: 39314000-6-6 przemysłowy sprzęt kuchenny, 39312000-2 urządzenia do przygotowania żywności.
3.21. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu nie ma na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a ma jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o tym samym poziomie wydajnościowym
i funkcjonalnym zgodnie z założonym opisem przedmiotu zamówienia. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe systemów, urządzeń i wyposażania zawarte
w SIWZ zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały zapewniające uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w SIWZ. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.
3.22. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym,
a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Postomino 30
Postomino 76-113
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Gmina Postomino
Postomino 30
Postomino 76-113
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.