Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej" nr POIS.01.03.01-00-0004/17 w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0004/17-00
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis planowanej inwestycji zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) – dokumentacja projektowa, stanowiący załączniki nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27
Łódź 90-570
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27
Łódź 90-570
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się