Przebudowa instalacji c.o. w budynkach mieszkalnym 51 i 53 w Wędrzynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji c.o. w budynkach mieszalnych nr 51 i 53 w Wędrzynie.
2. Wymagany minimalny termin gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wynosi 36 miesięcy.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na niżej wymienione części zamówienia:
Część nr 1 zamówienia – Przebudowa instalacji c.o. w budynku nr 51 w Wędrzynie
Część nr 2 zamówienia – Przebudowa instalacji c.o. w budynku nr 53 w Wędrzynie.
4. Ofertę można złożyć na wszystkie części lub na dowolną ilość części zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.

UWAGA!
Przedmiar robót może nie przedstawiać całego zakresu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty zakres wynikający z całego opisu przedmiotu zamówienia (według załącznika nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Zjednoczenia 104
Zielona Góra 65-120
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
Al. Zjednoczenia 104
Zielona Góra 65-120
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się