„Budowa chodnika w Radlinie"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa chodnika w Radlinie” gm. Chodel, pow. opolski, woj. lubelskie, której zakres obejmuje budowę chodnika po prawej stronie drogi powiatowej Nr 2248L Chodel – Ratoszyn - Borzechów w m. Radlin od km 0+687 do km 0+797, o długości 110 m z kostki brukowej gr. 6 cm i 8 cm przekazanej do wbudowania przez Zamawiającego, której zakres obejmuje m. in.:
a) roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, rozebranie nawierzchni z tłucznia, krawężników, obrzeży, przepustów rurowych i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki),
roboty ziemne,
b) odwodnienie (przepusty rurowe pod zjazdami),
c) wykonanie podbudowy (profilowanie i zagęszczanie, warstwa wzmacniająca, podbudowa dolna i górna z kruszywa),
d) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm,
e) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm,
f) roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Partyzantów 24
Chodel 24-350
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Chodel
ul. Partyzantów 24
Chodel 24-350
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się