ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ADAPTACJI I WYPOSAŻENIU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ROZBUDOWY CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.

» Opis zapytania

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby rozbudowy Centrum Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza Specyfikacja, a w szczególności Projekt Budowlany stanowiący Załącznik nr 1 do nin. Specyfikacji, a także projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Specyfikacji.
3. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Projekt budowlany, Dokumentacja techniczna, Specyfikacja) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, w tym szczególnie, aby dokonał wizji lokalnej terenu budowy. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wstępnej wizji lokalnej miejsc realizacji prac, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
4. Zamawiający przewiduje jeden termin wizji lokalnej, w której mogą wziąć udział Wykonawcy. Termin: 13 lipca 2020 r. godzina 09:00. Wykonawcy powinni zgłosić się w budynku Głównym Szpitala pokój nr 238 Dziennik Podawczy, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1. Chęć uczestnictwa w wizji lokalnej należy zgłosić na adres mailowy: asorys@rydygierkrakow.pl
5. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 08:30


» Lokalizacja

os. Złotej Jesieni 1
Kraków 31-826
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
os. Złotej Jesieni 1
Kraków 31-826
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się