PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY TAŚM TUSZY I TONERÓW DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy taśm, tuszy oraz tonerów szczegółowo opisanych w Załączniku 2A (formularzu asortymentowo-cenowym) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania taśm, tuszy i tonerów o wydajnościach minimalnych opisanych w Załączniku 2A do siwz.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na poszczególne Pakiety od 1 do 3 w zakresie Załącznika 2A (formularza asortymentowo – cenowego). Łączna liczba części w niniejszym postępowaniu: 3.

3. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projektach umów w Rozdziale XVII siwz.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

J. Iwaszkiewicza 5
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
J. Iwaszkiewicza 5
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się