Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu do inkubatora pszczelarskiego w zakresie realizacji operacji pn. pn. „Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej” Zamówienie podzielone jest na trzy (3) Części.Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu do inkubatora pszczelarskiego w zakresie realizacji operacji pn. Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3.2 Zamówienie podzielone jest na 3 CZĘŚCI.
3.3 CZĘŚĆ NR 1 - Zakres przedmiotu zamówienia:
3.3.1 Dostawa i montaż wyposażenia do inkubatora.
3.3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
• 39290000-1 – wyposażenie różne,
• 42210000-1 – maszyny do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu,
• 42215000-6 – maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności lub napojów,
• 42900000-5 – różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia.
3.4 CZĘŚĆ NR 2 - Zakres przedmiotu zamówienia.
3.4.1 Dostawa sprzętu komputerowego.
3.4.2 Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
• 30213100-6 – komputery przenośne,
• 42962000 – 7 – urządzenia drukujące i graficzne,
• 48700000-5 – pakiety oprogramowania użytkowego
3.5 CZĘŚĆ NR 3 - Zakres przedmiotu zamówienia.
3.5.1 Dostawa i montaż mebli.
3.5.2 Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
• 39130000-2 – meble biurowe,
• 39121100-7 – biurka,
• 39111100-4 – siedziska obrotowe,
• 39141100-3 – regały,
• 44421000-7 – zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi.,
3.6 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – został zawarty odpowiednio w Załączniku nr 7 /Część nr 1/ , Załączniku nr 8/Część nr 2/ i Załączniku nr 9 /Część nr 3/ do SIWZ.
3.7 Zamawiający informuje, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Dąbrowskiego 7
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria dekoracyjne
  • Akcesoria meblowe
  • Dywany i wykładziny
  • Firany, zasłony, rolety i akcesoria
  • Meble
  • Meble przemysłowe
  • Oświetlenie i akcesoria
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń
  • Wyroby sanitarne

» Dane nabywcy

Powiat Piotrkowski
ul. Dąbrowskiego 7
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się