"Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze”

» Opis zapytania

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania części budynku ośrodka szkoleniowo- wypoczynkowego w Wąsoszach, nr działki 23/2 jednostka ewidencyjna Ślesin, woj. Wielkopolskie, na budynek opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z jego przebudową, nadbudową i rozbudową zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym. Projektowana rozbudowa stanowić będzie budynek dwukondygnacyjny kryty stropodachem, zgodnie z poniższym opisem:
remont piwnicy: roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, roboty murowe, remont schodów na gruncie, instalacja elektryczna, wod – kan i CO, tynkowanie, szpachlowanie i malowanie;
szyb windy: budowa szybu windy, szpachlowanie, malowanie, pokrycie dachu szybu windy;
dobudowa klatki schodowej: dobudowa klatki schodowej wraz z platformą przyschodową i pochylnią na zewnątrz zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę.
UWAGA: kolory wszystkich elementów wykończeniowych do uzgodnienia z Zamawiającym. 2.3. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty
we wszystkich częściach zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Południowa 2A
Konin 62-510
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie
Południowa 2A
Konin 62-510
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się