Serwis Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie serwisu Systemu SOPF – Systemu Obsługi Pośredników Finansowych. System jest programem zaprojektowanym i stworzonym na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. o.o. w Toruniu do sprawozdawczości i monitoringu w ramach realizacji projektów przez Spółkę. 2. Serwis obejmuje całą aplikację SOPF, tj. zarówno program w zakresie, w jakim funkcjonuje na dzień zawarcia umowy, jak i nowe moduły, które mogą zostać uruchomione w przyszłości. Wykonawca będzie świadczył usługi w systemie miesięcznym, zryczałtowanym. Zamawiający przewiduje, na podstawie dotychczasowego doświadczenia, zapotrzebowanie na około 5 godzin serwisowania – miesięcznie. Podana liczba jest tylko szacunkową wartością. 3. Obsługa serwisowa Systemu SOPF polegać będzie w szczególności na bieżącym usuwaniu awarii, usterek, monitorowaniu prawidłowości działania Systemu oraz dostarczaniu na zlecenie zamawiającego tabel z danymi zapisanymi w bazie danych SQL SOPF poprzez odpowiednie zapytanie SQL przygotowane przez Wykonawcę (np. zestawienie danych z kalkulatora wynagrodzeń). Serwis obejmuje również prace związane z aktualizacją oprogramowania wykorzystywanego przez system SOPF (m.in. Szafir, SQL, Java i inne niezbędne aktualizacje do prawidłowego funkcjonowania systemu SOPF). 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnego zamówienia w ramach prawa opcji, na kolejny 12 miesięczny okres. Wielkość i zakres zamówienia udostępnianego Wykonawcy w ramach prawa opcji wynosi do 100% wysokości zamówienia podstawowego, czyli okres świadczenia w ramach prawa opcji może wynieść do 12 kolejnych miesięcy, następujących po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Przedzamcze 8
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Przedzamcze 8
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się