Wykonanie okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole