Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bargłów Kościelny

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bargłów Kościelny i transportu odebranych odpadów.
Zamówienie obejmuje odbiór i transport odpadów zmieszanych i segregowanych.
Przez odpady segregowane należy rozumieć odpady komunalne zbierane selektywnie, a przez odpady zmieszane – odpady pozostałe po segregacji i odpady niesegregowane (powstałe w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych).
Wykonawca zobowiązany jest do odbierania każdej ilości zebranych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych.
2. Odbiór odpadów komunalnych winien odbywać się zgodnie z wytycznymi obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego, obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 (OPZ) do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Augustowska 47
Bargłów Kościelny 16-320
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Bargłów Kościelny
ul. Augustowska 47
Bargłów Kościelny 16-320
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się