Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

» Opis zapytania

Zadanie polegające na sukcesywnym przyjęciu, zagospodarowaniu oraz poddanie procesowi odzysku, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiących frakcję „nadsitową” z waloryzacji kompostu wytwarzanego z odpadów ulegających biodegradacji, pochodzących z selektywnej zbiórki. Masowo 90% stanową zmineralizowane kawałki drewna w wielkości pow. 19 mm., 6% zlepione bryły drewna i zaschniętego kompostu, 2% frakcja mineralne – kamienie i gruz, 2% folia i tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, szkło. Ilość odpadów przekazana do zagospodarowania 500 Mg w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
Zamawiający gwarantuje realizację zamówień w ilości 25% masy opadów. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wskazane ilości są szacunkowymi i nie upoważniają Wykonawcy do roszczeń w stosunku do Zamawiającego, jeśli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca nie odbierze zakładanej ilości odpadów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

al. Marcinkowskiego 11
Poznań 61-827
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
al. Marcinkowskiego 11
Poznań 61-827
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się