Usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie". Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396 ze zmianami);
3) rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U.z 2020 r. poz. 10);
4) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U.z 2019 r. poz. 2028
z późn. zm.).
Ilości oraz lokalizację podstawienia pojemników określa Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
Szacunkowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych określa Załącznik nr 2 do wzoru umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul.Szaserów 128
Warszawa 04-141
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Wojskowy Instytut Medyczny
ul.Szaserów 128
Warszawa 04-141
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się