EZU – badanie rynku: Dostawy preparatu do kondycjonowania wody w układach chłodzących bloków energetycznych

» Opis zapytania

PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA BADANIA RYNKU

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku dotyczącym dostaw preparatu do kondycjonowania wody w układach chłodzących bloków energetycznych.
1. Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie:
- rozpoznania rynku w zakresie potencjalnych Wykonawców dostaw preparatu opisanego w Załączniku nr 1
- rozpoznanie istotnych dla Wykonawców elementów kontraktowych.

2. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Niniejsze Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu badania rynku zawiera załącznik nr 1.
Odpowiedź w formie zgłoszenia zainteresowania udziałem oraz ewentualnych pytań prosimy składać za pośrednictwem platformy zakupowej (zakładka „zapytanie o informację”), bądź za pośrednictwem mejla przesyłając odpowiedź na adres barbara.stachowska@tauron-wytwarzanie.pl

3. Załącznik:
Opis przedmiotu badania rynku.


----------------------------------------

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się