„Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Wolin i ich transport do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu, funkcjonującej w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie dla regionu zachodniego, od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r

» Opis zapytania

„1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Wolin i ich transport do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu, funkcjonującej w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie dla regionu zachodniego, od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
Realizacja usługi obejmuje miejscowości: Wolin, Chynowo, Dargobądz, Darzowice, Dobropole, Domysłów, Dramino, Gogolice, Jagienki, Jagniątkowa, Jaromierz, Jarzębowo, Karnocice, Kodrąb, Kodrąbek, Kołczewo, Koniewo, Korzęcin, Laska, Ładzin, Łojszyno, Łuskowo, Mierzęcin, Mokrzyca Mała, Mokrzyca Wielka, Ostromice, Parłowo, Parłówko Piaski Wielkie, Płocin, Rabiąż, Recław, Rekowo, Rzeczyn, Sierosław, Siniechowo, Skoszewo, Strzegowo, Sułomino, Świętouść, Troszyn, Troszynek, Unin, Warnowo, Wartowo, Wiejkowo, Wiejkówko, Wisełka, Zagórze, Zastań, Żółwino.
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i gromadzonych w sposób selektywny, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nie zamieszkują mieszkańcy, oraz z terenów ogólnodostępnych jak ulice i place.
3) Ze względu na położenie gminy, na jej terenie powstaje również znaczna ilość odpadów wytwarzanych okresowo przez turystów przebywających lub bytujących czasowo na tym obszarze. Szacunkowo ilość odpadów powstających przez turystów określa się jako masę odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (odpady powstające w miejscach publicznych, miejscach zakwaterowania, gastronomii itp.) oraz z nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.
4) Szacunkową masę odpadów przewidzianych do odbioru w okresie trwania umowy określa się na poziomie 6000 Mg, masa ta stanowi jedynie wielkość szacunkową i może ulec zmianie.
5) Zamawiający rodzaje i prognozowane ilości odpadów do odbioru i transportu w okresie obowiązywania umowy tj. od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r.
Zmieszane odpady komunalne – kod: 200301 - 4200 Mg; Tworzywa sztuczne, metal opakowania wielomateriałowe kod: 150102-280 Mg; Szkło – kod :150107-250 Mg; Odpady biodegradowalne – kod: 200201- 540 Mg; Papier- kod: 150101- 130 Mg; Odpady wielkogabarytowe -kod: 203007 – 600 Mg.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

72-510 Wolin


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Wolin
ul. Zamkowa 23
72-510 Wolin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się