Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2020/2021 z podziałem na części.

» Opis zapytania

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2020/2021, z podziałem na części: Część 1 – pn. „MIRSK I” , Część 2 – pn. „MIRSK II”, Część 3 – pn. „GRYFÓW ŚLĄSKI”, Część 4 – pn. „LWÓWEK ŚLĄSKI”. Zamówienie polega na odśnieżaniu oraz posypywaniu materiałami uszorstniającymi (mieszanką piaskowo-solną) wskazanych odcinków dróg, zgodnie z wykazem dróg. W przypadku gołoledzi – posypywanie na całej długości. Powstałe w wyniku intensywnych opadów śniegu zaspy śnieżne, których nie można usunąć sprzętem odśnieżnym podstawowym, usuwane i rozpychane będą przy użyciu ładowarki (koparko-ładowarki). Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania z powierzonych materiałów mieszanki piaskowo-solnej wykorzystywanej do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z załadunkiem piaskarek. Utrzymanie zimowe odbywać się będzie zgodnie z „V standardem” oraz zasadami ZUD, określonymi przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2020 | 08:45


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 4
Lwówek Śląski 59-600
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
Lwówek Śląski 59-600
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się