Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Promniku gm. Strawczyn i nieczynnego składowiska w Barczy gm. Zagnańsk

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odcieków samochodami cysternami zalewowymi ze składowiska odpadów w Promniku gm. Strawczyn i nieczynnego składowiska w Barczy gm. Zagnańsk.
Szacunkowy zakres zamówienia to wywóz 42 000 m3 odcieków (16.000 m3 ze składowiska w Barczy i 26.000 m3 ze składowiska w Promniku). Zamawiający stosuje prawo opcji, co oznacza, że podana ilość wywozu odcieków jest wielkością maksymalną, którą należy przyjąć do obliczenia oferty cenowej. Minimalną ilość odcieków do odebrania w ramach zamówienia określa na poziomie 10 000 m3 (3.800 m3 ze składowiska w Barczy i 6.200 m3 ze składowiska w Promniku).
Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Promnik, ul. Św. Tekli 62
Strawczyn 26-067
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku
Promnik, ul. Św. Tekli 62
Strawczyn 26-067
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się