Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego, tj.: odbiór odpadów komunalnych z obiektów: Pakiet nr 1 – KP Wisznice - zał. nr 1.1; Pakiet nr 2 – Zaplecze techniczne KMP Biała Podlaska - zał. nr 1.2; Pakiet nr 3 – PP Frampol – zał. nr 1.3; Pakiet nr 4 – KPP Hrubieszów – zał. nr 1.4; Pakiet nr 5 – PP Dołhobyczów - zał. nr 1.5; Pakiet nr 6 – KPP Janów Lubelski - zał. nr 1.6; Pakiet nr 7 - KPP Krasnystaw - zał. nr 1.7; Pakiet nr 8 - PP Izbica - zał. nr 1.8; Pakiet nr 9 - PP Siennica Różana - zał. nr 1.9; Pakiet nr 10 – PP Fajsławice - zał. nr 1.10; Pakiet nr 11 – PP Kamionka - zał. nr 1.11; Pakiet nr 12 – KP Niemce - zał. nr 1.12; Pakiet nr 13 – KP Bychawa - zał. nr 1.13; Pakiet nr 14 – KPP Łęczna - zał. nr 1.14; Pakiet nr 15 – KPP Parczew - zał. nr 1.15; Pakiet nr 16 – KPP Puławy - zał. nr 1.16; Pakiet nr 17 – PP Kazimierz Dolny - zał. nr 1.17; Pakiet nr 18 – KP Kurów - zał. nr 1.18; Pakiet nr 19 – KP Piaski - zał. nr 1.19; Pakiet nr 20 – KPP Tomaszów Lubelski - zał. nr 1.20; Pakiet nr 21 – PP Miączyn - zał. nr 1.21; Pakiet nr 22 – PP Łabunie - zał. nr 1.22; Pakiet nr 23 – PP Zwierzyniec - zał. nr 1.23; Pakiet nr 24 – KP Szczebrzeszyn - zał. nr 1.24; Pakiet nr 25 – PP Krasnobród - zał. nr 1.25; Pakiet nr 26 – Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie – zał. nr 1.26.
2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach nr 1.1 – 1.26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
3. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) czynności kierowcy pojazdu odbierającego odpady komunalne,
b) czynności operatora urządzeń do odbioru odpadów komunalnych.
Ww. wymóg nie dotyczy przedsiębiorcy, który wskazane czynności wykonuje osobiście.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy) Zamawiający zamieścił w § 4 ust. 4 i § 10 ust. 1 lit. c) -e) wzoru umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Narutowicza 73
Lublin 20-019
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73
Lublin 20-019
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się