„Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych medycznych i odpadów innych niż niebezpieczne” w Gnieźnie przy ul. Poznańskiej 15.

» Opis zapytania

Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych medycznych i odpadów innych niż niebezpieczne” w Gnieźnie przy ul. Poznańskiej 15.
Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych medycznych i odpadów innych niż niebezpieczne musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, szczególnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 zez zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III, załącznik nr 1.
Przedmiotem zamówienia jest odbiór (wraz z załadunkiem), transport i utylizacja odpadów medycznych niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpiecznych,
a mianowicie:
1 Dostarczenie opakowań twardościennych, z jednokrotnym zamknięciem
o pojemności:
– poj. 30 l – ilość 80 szt.
- poj. 10 l – ilość 5 000 szt.
- poj. 5 l – ilość 1 500 szt.
- poj. 2 l – ilość 1 000 szt.
- poj. 1 l – ilość 3 500 szt. (nieprzemakalne, nieprzekłuwalne )
oznakowane jako ostry materiał medyczny
2 Dostarczenie worków foliowych (czerwonych) dla materiałów zakaźnych zakaźnych o pojemnościach:
– poj. 120 l – ilość 15 000 szt.
- poj. 35 l – ilość 10 000 szt.
- poj. 60 l – ilość 15.000 szt.
lub innych opakowań niezbędnych do gromadzenia odpadów w ilościach zabezpieczających potrzeby zamawiającego.
3 Odbiór odpadów (wraz z załadunkiem) z miejsca ich składowania (oddziały, magazyn),
4 Transport odpadów pojazdem specjalnym, spełniającym wymogi do przewozu materiałów niebezpiecznych,
5 Utylizacja (unieszkodliwianie) odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne w miejscu wybranym przez wykonawcę z zachowaniem wymagań ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r. poz. 21 ze zm.) oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.
6. Zamawiający będzie utylizował odpady z kodem:
18.01.03 - 22 064 kg
18.01.09 - 20 kg
18.01.08 - 6 kg
15.01.10 - 4 kg
18.01.02 - 6 kg
III. Ilość odpadów
Uwaga: cena za 1 kg odpadów wymaga jest taka sama dla wszystkich odpadów niezależnie od rodzaju kodu, w skład ceny za 1 kg odpadów wchodzi: odbiór, transport, utylizacja, dostarczenie opakowań.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Poznańska 15
Gniezno
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego
ul. Poznańska 15
Gniezno
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się