ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy przy ulicy Spacerowej 5 opisanych w formularzu cenowym – załącznik do niniejszej umowy zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).
Usługa obejmuje: wywóz odpadów komunalnych z terenu ŚCP w Morawicy w tym dostarczenie kontenerów przystosowanych do składowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz dostarczenie kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych oraz odpadów tekturowych opakowaniowych - odbiór i transport odpadów z terenu Zamawiającego do miejsca ich składowania, przekazanie odpadów do uprawnionego składowiska.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2020 | 10:45


» Lokalizacja

ul. Spacerowa 5
Morawica 26-026
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
ul. Spacerowa 5
Morawica 26-026
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się