Dostawa środków ochrony roślin dla IUNG-PIB w Puławach, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Kępa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony roślin dla IUNG-PIB w Puławach, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Kępa Zamówienie składa się z 10 części :
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy).
Wszystkie zaoferowane środki ochrony roślin muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 8 marca 2013 o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2019 r. poz. 1900 z późn.zm) oraz przepisom wykonawczym wydanych na jej podstawie, (tj. posiadać odpowiednie zezwolenia i pozwolenia w zakresie środków ochrony roślin).
Środki ochrony roślin winny posiadać minimum 18 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy potwierdzonej obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

24-100 Puławy


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.