Dostawę energii elektrycznej do obiektów użytkowanych przez SPZOZ Mińsk Mazowiecki ul. Szpitalna 37 wg załącznika na jeden rok

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej do obiektów użytkowanych przez SPZOZ Mińsk Mazowiecki ul. Szpitalna 37 wg załącznika na jeden rok
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 37
Mińsk Mazowiecki 05-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 37
Mińsk Mazowiecki 05-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się