Dostawa wraz z montażem mebli, mebli kuchennych, sprzętu AGD, telewizorów, garnków, osprzętu oświetleniowego, akcesoriów łazienkowych, sprzętu do sprzątania, żaluzji pionowych okiennych oraz kołder, koców, poduszek i pościeli stanowiących wyposażenie 12 kwater internatowych (28 miejsc) w budynku przy ul. Bohaterów Września w Sieradzu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa wyposażenia dla 12 kwater internatowych (28 miejsc) zlokalizowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bohaterów Września w Sieradzu. W skład wyposażenia pokoi 2-osobowych, pokoi 1-osobowych, kuchni, łazienek i przedpokoi wchodzą meble pokojowe, meble kuchenne, okapy, chłodziarko-zamrażarki, mikrofalówki, telewizory, pralki, garnki, meble i akcesoria łazienkowe, osprzęt oświetleniowy, żaluzje - verticale, kołdry, poduszki koce, pościele oraz sprzęt do utrzymania czystości - zgodnie z wykazem w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy).

2. Jako dostawę należy rozumieć wykonanie lub zakup poszczególnych produktów, transport, wniesienie ich do budynku na poszczególne kondygnacje, rozpakowanie, montaż / ustawienie w pomieszczeniach wskazanych przez osobę wyznaczoną z ramienia Zamawiającego, regulację, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń i wykonanie innych wyżej nie wymienionych czynności, a koniecznych do przekazania Zamawiającemu zamówionej rzeczy jako funkcjonującej i sprawnej.

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia wykonania szczegółowych obmiarów. Dotyczy to:

- wielkości otworów okiennych i drzwi balkonowych oraz ich lokalizacji. Na podstawie obmiaru Wykonawca zaprojektuje wymiary verticali;

- wielkości szaf z drzwiami przesuwnymi (zabudowa przedpokojów).

4. Szczegółowy zakres wyposażenia kwater internatowych określają formularz cenowy, rysunki wyposażenia, opis wymagań dla poszczególnych produktów, które stanową załączniki do SIWZ. Zamawiający dopuszcza niewielkie odstępstwa od podanych wymiarów mebli.

5. Materiały użyte do produkcji wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Meble
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się