Odbiór, wywóz i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych

» Opis zapytania

Zamówienie dotyczy odbioru, wywozu
i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych, z Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Wykaz odpadów znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ – „Formularz Cenowy. Opis przedmiotu Zamówienia.” Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 90500000-2 – usługi związane z odpadami, CPV: 90511000-2 – usługi wywozu odpadów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Żelazna 90
Warszawa 01-004
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Centrum Medyczne "Żelazna" Sp.z o.o.
ul. Żelazna 90
Warszawa 01-004
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się