„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń do 31.12.2020”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń ich transport i zagospodarowanie. Odpady będą odbierane z terenu Miasta i Gminy Wleń, która liczy obecnie ok. 4200 mieszkańców, którzy mieszkają stale i czasowo na terenie miasta i 12 sołectw.
Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń, składa się z dwóch części, tj.:
1. „Realizacja usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń i ich zagospodarowanie do 31.12.2020 r.”
2. „Realizacja usługi przeprowadzenia na terenie miasta i gminy zbiórki objazdowej (obwoźnej) i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów.”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

pl. Bohaterów Nysy 7
Wleń 59-610
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Miasta i Gminy Wleń
pl. Bohaterów Nysy 7
Wleń 59-610
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się