Powrót

Wykonywanie usług poboru próbek paliw stałych (węgla kamiennego) oraz badania próbek i próbek kontrolnych tych paliw wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa UOKiK

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług poboru próbek paliw stałych (węgla kamiennego) oraz badania próbek i próbek kontrolnych tych paliw wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2019, poz. 660 ze zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy w zależności co nastąpi pierwsze. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia usług o mniejszej wartości w stosunku do maksymalnej wartości umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

00-950 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się