Uprzątnięcie terenu po pożarze tymczasowego budynku szkoły podstawowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z usługą odebrania, wywozu oraz przekazania do zagospodarowania odpadów.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Uprzątnięcie terenu po pożarze tymczasowego budynku szkoły podstawowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z usługą odebrania, wywozu oraz przekazania do zagospodarowania odpadów.
2.Budynek był położony na działkach nr 3080 i 3083 przy ul. Partyzantów. Łączna powierzchnia działek wynosi 5530 m2. Obiekt składał się z jednej kondygnacji i był częściowo podpiwniczony. Kubatura budynku wynosiła - 4228m3, powierzchnia użytkowa - 1166 m2, a powierzchnia zabudowy - 968,7 m2. (Plan sytuacyjny stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).
3.Dane techniczne charakteryzujące obiekt:
- ławy i ściany fundamentowe zostały wykonane z betonu żwirowego i cegły;
- ściany zewnętrzne wykonano częściowo z cegły pojedynczej, częściowo z elementów prefabrykowanych składających się z konstrukcji drewnianej, wypełnionej wełną mineralną, obłożoną od zewnątrz płytami azbestowo-cementowymi, a od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi;
- ściany wewnętrzne wykonano z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu drewnianym, wypełnionych wełną mineralną;
- stropy zostały wykonane na konstrukcji drewnianej z płyt drewnopochodnych;
- dach wykonano z drewnianych kratownic, płyty paździerzowej i pokryto papa asfaltową;
- obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano z blachy ocynkowanej.
Budynek posiadał drewnianą stolarkę i został wyposażony w instalacje:
- wodno-kanalizacyjną;
- centralnego ogrzewania, zasilaną z sieci miejskiej;
- elektryczną;
- odgromową.
Z uwagi na tymczasowy charakter obiektu oraz ze względów bezpieczeństwa, budynek szkoły został wycofany z użytkowania i zabrano z niego wyposażenie.
4. W dniu 21.02.2020 roku doszło do pożaru obiektu. Konstrukcja budynku oraz właściwości materiałów, z których był zbudowany spowodowały, iż pomimo sprawnie prowadzonej akcji gaśniczej obiekt doszczętnie spłonął. (Dokumentacja zdjęciowa stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
5.W związku z powyższym do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) zabezpieczenie i zapewnienie należytej ochrony terenu wykonywania prac;
2) uprzątnięcie i usunięcie z terenu wszelkich spalonych elementów budynku oraz pozostałości po materiałach gaśniczych, pyłów, sadzy i innych odpadów;
3) załadunek na środki transportu i wywiezienie wszystkich odpadów z terenu wykonywania przedmiotu umowy;
4) przekazanie wszystkich odpadów podmiotowi uprawnionemu do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Szczegółowy zakres obowiązków i praw Wykonawcy określa wzór umowy.
7. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu prawidłowego przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. 3-go Maja 66
Ostrów Mazowiecka 07-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3-go Maja 66
Ostrów Mazowiecka 07-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się