Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dla Warszawskiej Grupy Zakupowej

» Opis zapytania

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest sprzedaż energii na rok 2021 dla Warszawskiej Grupy Zakupowej, składającej się z jednostek organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy i innych podmiotów powiązanych z miastem oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni Zamawiającego i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej OSD na podstawie umowy ramowej i umów wykonawczych, podpisywanych przez każdą jednostkę wyszczególnioną w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy ramowej, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ osobno.
2. Zamawiający będą udzielać wykonawcy zamówień wykonawczych do Umowy na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
3. Zamawiającym upoważnionym do zawarcia umowy ramowej (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) w imieniu i na rzecz Zamawiających jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

00-950 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Urząd m.st. Warszawy
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się