Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera niniejsza specyfikacja, a w szczególności zał. nr 1 do SIWZ, tj. Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ, tj. „ Formularz ofertowy”, oraz załączniki nr 4a i 4b do SIWZ, tj. „Projekt umowy”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Długa 144
Bukowina Tatrzańska 34-530
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Bukowina Tatrzańska
Długa 144
Bukowina Tatrzańska 34-530
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się