Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. CPV 77.21.16.00-8, 77.21.15.00-7.

» Opis zapytania

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. Zamówienie obejmuje wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w liczbie 1 917 szt. drzew wzdłuż dróg wojewódzkich oraz usługę pielęgnacji posadzonych drzew przez okres trzech lat z podziałem na 4 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się