Wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów w ramach zadania „Budowa lądowisk MEDAVAC, MAZIARNIA oraz stacji trafo i sieci kablowej” w kompleksie wojskowym Nowa Dęba

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wycince drzew i krzewów w ramach zadania „Budowa lądowisk MEDAVAC, MAZIARNIA oraz stacji trafo i sieci kablowej” w kompleksie wojskowym Nowa Dęba obejmujące wycinkę 248 szt. drzew i krzewów zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wójta Gminy Majdan Królewski, za które nie została naliczona opłata na podstawie art. 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nr GK 6131.40.2020 z dnia 27.05.2020 r. wraz ze specyfikacją gatunków drzew oraz nr GK 6131.44.2020 z dnia 03.06.2020 r. (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 97
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie
Al. Jerozolimskie 97
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się