Sukcesywna dostawa wody, kawy, herbaty i cukru dla Klientów nowopowstałych DDP funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wody, kawy, herbaty i cukru dla Klientów nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy (w skrócie DDP) funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu.
2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV: 41100000-0 Woda naturalna, 41110000-3 Woda pitna, 15862000-8 Substytuty kawy, 15860000-4 Kawa, herbata i podobne produkty, 15831000-2 Cukier.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający rodzaj oraz ilość zamawianego towaru, znajduje się w Kalkulacji cenowej, która jako Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jej integralną część.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Mączna 3
Wrocław 54-131
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Napoje
  • Woda i ścieki

» Dane nabywcy

Miejskie Centrum Usług Socjalnych
ul. Mączna 3
Wrocław 54-131
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się