Remont dachu budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu – segment nr IV

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie dachu budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu przy al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz- segment nr IV. Remont segmentu nr IV nie obejmuje wymiany instalacji odgromowej.
2. Szczegółowy zakres robót, standardy jakościowe i zakres przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja, składająca się z:
2.1. Projektu budowlanego – branża ogólnobudowlana – załącznik nr 9 do SIWZ;
2.2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB) – załącznik nr 10 do SIWZ;
2.3. Przedmiarem robót – załącznik nr 11 do SIWZ;
3. Załączony przedmiar robót służy jedynie do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i ma być traktowany, jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Aleja Zwycięstwa 1
Sieradz 98-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Sąd Okręgowy w Sieradzu
Aleja Zwycięstwa 1
Sieradz 98-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się