Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Igryły na działkach nr 116, 120

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Przebudowa drogi w miejscowości Igryły na działkach nr 116, 120. Długość drogi do przebudowy około 855 m. Zamówienie obejmuje nawierzchnię jezdni, poboczy, zjazdów, przepustów oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej.
Zakres opracowania obejmuje: usunięcie humusu, usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowaną drogą, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z piasku na poszerzeniach, ułożenie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie utwardzonych poboczy z betonowej kostki brukowej, ułożenie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, przebudowa przepustów, ułożenie przepustów pod zjazdami, przebudowę wodociągu, przebudowę sieci telekomunikacyjnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Kościuszki 1
Sokółka 16-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Sokółka
Plac Kościuszki 1
Sokółka 16-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się