Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 33.14.11.21-4 – szwy chirurgiczne.
4. Podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości są odzwierciedleniem dokonywanych zakupów. Z uwagi na specyfikę niniejszego zamówienia publicznego tj. brak możliwości przewidzenia zakresu ilościowego przy zakupach tego rodzaju, dla potrzeb wyceny oferty, Zamawiający przyjął ilości orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych lub większych ilości niż szacowane w opisie przedmiotu zamówienia. Sprzedawca nie może żądać od Zamawiającego zakupu dokładnych ilości, określonych w Załączniku nr 1, ani żądać jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu.
5. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się