REMONT LOKALU MIESZKALNEGO – ETAP I: UL. SPORTOWA 4/11, UL. STAWICKIEGO 9/15, UL. SKŁADKOWSKIEGO 3/10

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje do wykonania następujący zakres rzeczowy:
CZĘŚĆ I: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Sportowej 4/11
a. Roboty budowlane
- Roboty rozbiórkowe
- Remont kuchni wraz z montażem i demontażem armatur
- Remont łazienki wraz z montażem i demontażem armatur
- Remont pokoju
b. Instalacje budowlane
- Roboty rozbiórkowe
- Odbudowa i przebudowa instalacji
c. Instalacje elektryczne
- Roboty rozbiórkowe
- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia został uszczegółowiony w przedmiarze robót.


CZĘŚĆ II: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stawickiego 9/15
a. Roboty budowlane
- Remont korytarza
- Remont kuchni wraz z montażem i demontażem armatur
- Remont łazienki wraz z montażem i demontażem armatur
- Remont dwóch pokoi
b. Instalacje budowlane
- Roboty rozbiórkowe
- Odbudowa i przebudowa instalacji
c. Instalacje elektryczne
- Roboty rozbiórkowe
- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia został uszczegółowiony w przedmiarze robót.

CZĘŚĆ III: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Składkowskiego 3/10
a) Roboty budowlane
- Roboty rozbiórkowe
- Remont korytarza
- Remont kuchni wraz z montażem i demontażem armatur
- Remont łazienki wraz z montażem i demontażem armatur
- Remont pokoju
b) Instalacje budowlane
- Roboty rozbiórkowe
- Odbudowa i przebudowa instalacji
c) Instalacje elektryczne
- Roboty rozbiórkowe
- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej

Wskazanie pochodzenia materiałów (w szczególności, marki, znaku towarowego, producenta) użyte w przedmiarze robót należy traktować jako określone wyłącznie przykładowo w celu sprecyzowania minimalnych oczekiwanych przez zamawiającego parametrów jakościowych i wymaganych standardów wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych równoważnych, pod warunkiem zagwarantowania realizacji robót budowlanych w zgodzie ze sztuką budowlaną oraz zapewnienia uzyskania parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych. Ciężar wykazania równoważności spoczywa na wykonawcy. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zaoferowane materiały, które mogą będą mogły podlegać ocenie autora dokumentacji projektowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Kaliska 59
Turek 62-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta Turku
ul. Kaliska 59
Turek 62-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się