Przebudowa targowiska gminnego w Działoszynie.

» Opis zapytania

Szczegółowy zakres zadania objętego niniejszym
zamówieniem opisany został w programie funkcjonalno użytkowym będącym załącznikiem
do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia do ujęcia w
wycenie i zrealizowania wszystkich robót, usług i dostaw wynikających z PFU będącego
załącznikiem do SIWZ. Niedopuszczalnym jest wybiórcze traktowanie elementów PFU a w
szczególności zignorowanie zakresu. Wykonawca przystępujący do przetargu powinien na
miejscu dokonać oględzin terenu inwestycji, której dotyczy przedmiot zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz
użytkownikami obiektu objętego zamówieniem w sposób bezpieczny, jak najmniej uciążliwy.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej
do wykonania zamówienia wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami itp. Na etapie
realizacji dokumentacji, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym
zaproponowanych rozwiązań, koncepcji. Wykonawca przez wystąpieniem do poszczególnych
organów wydających odpowiednie pozwolenia, decyzje itp. zobowiązany będzie do
przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego koncepcji/projektu obejmującego
przedmiot zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Piłsudskiego 21
Działoszyn 98-355
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
Działoszyn 98-355
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się