Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart paliwowych, dla pojazdów samochodowych WIOŚ we Wrocławiu oraz delegatur WIOŚ w Legnicy, Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze

» Opis zapytania

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych tj Pb-95, ON dla samochodów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz delegatur WIOŚ w okresie 24 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia. 4.2. Przedmiot zamówienia tj.: dostawa paliw płynnych Pb-95, ON winien posiadać świadectwo jakości oraz spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680 z późn. zm.) oraz w Polskiej Normie: benzyna bezołowiowa Pb-95 – PN-EN 228+A1:2017-06E, olej napędowy ON – PN-EN 590+A1:2017-06P. Określone ilości paliw są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zakupów paliwa sukcesywnie na stacji paliw Wykonawcy. Wydawanie paliw odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników paliwa samochodów Zamawiającego. Oferowane paliwa powinny być zdatne do użytku w okresie letnim i zimowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Józefa Chełmońskiego 14
Wrocław 51-630
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Józefa Chełmońskiego 14
Wrocław 51-630
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się