Rozbudowa kompostowni w Z/I Gotartów

» Opis zapytania

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę rozbudowy kompostowni odpadów wraz z wykonaniem prac i infrastruktury towarzyszącej na terenie zakładu/instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork, zgodnie z umową oraz jej załącznikami.
2.Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 winien być wykonany w oparciu o:
1)umowę,
2)formularz ofertowy Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi sporządzonymi metodą kalkulacji szczegółowej - załącznik nr 1 do umowy,
3)opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do umowy,
4)następujące dokumenty - załącznik nr 3 do umowy, tj.:
•Projekt budowlany,
•Projekt wykonawczy,
•Kosztorys nakładczy i przedmiar robót,
•Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w umowie oraz jej załącznikach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Bawełniana 18
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów
ul. Bawełniana 18
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się