Zagospodarowanie odpadów 19 12 10 tj. odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzane po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZUO sp. z o.o. w Elblągu, poprzez ich przetwarzanie

» Opis zapytania

Planowana ilość odpadów będących przedmiotem zamówienia nie przekroczy 1 000 Mg w okresie trwania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Części III SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Mazurska 42
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o w Elblągu
Mazurska 42
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się