Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokietnica w roku 2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na terenie gminy Rokietnica w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z określonymi przepisami prawa w tym zakresie w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2020r.Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, jak również zmieszany, powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rokietnica.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rokietnica 682
Rokietnica 37-562
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Rokietnica
Rokietnica 682
Rokietnica 37-562
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się