wykonanie usługi polegającej na pomiarach skażeń promieniotwórczych w próbkach wody, osadów dennych i ryb w ramach prowadzonego monitoringu skażeń promieniotwórczych Morza Bałtyckiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pomiarach skażeń promieniotwórczych w próbkach wody, osadów dennych i ryb w ramach prowadzonego monitoringu skażeń promieniotwórczych Morza Bałtyckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Bonifraterska 17
Warszawa 00-203
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo

» Dane nabywcy

Państwowa Agencja Atomistyki
Bonifraterska 17
Warszawa 00-203
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się