Wykonanie zadań z zakresu ochrony czynnej w celu ochrony siedlisk: 6210 Murawy kserotermiczne, 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe: wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnego gatunku rośliny, tj. niecierpka gruczołowatego w granicach obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską (na nieruchomościach w zarządzie PGW Wody Polskie).

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań z zakresu ochrony czynnej w celu ochrony siedlisk: 6210 Murawy kserotermiczne, 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe: wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnego gatunku rośliny, tj. niecierpka gruczołowatego w granicach obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską (na
nieruchomościach w zarządzie PGW Wody Polskie).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Firmowa 1
Opole 45-594
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Firmowa 1
Opole 45-594
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się