Wykonanie okresowych przeglądów i czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Łodzi z podziałem na zadania.

» Opis zapytania

Wykonanie okresowych przeglądów i czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Łodzi z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – RDW Bełchatów
Zadanie 2 – RDW Sieradz
Zadanie 3 – RDW Łowicz
Wykonanie pierwszego przeglądu urządzeń podczyszczających wody opadowe we wskazanych lokalizacjach oraz usunięcie nagromadzonego osadu z układu – termin realizacji: zgodnie ze złożona ofertą.
Przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzeń podczyszczających wody opadowe we wskazanych lokalizacjach – termin realizacji do 15.12.2020 r.
Lokalizacje urządzeń oraz ich parametry techniczne podane zostały w przedmiarach robót dla poszczególnych zadań – formularzach wyceny, stanowiących integralną część OPZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Piłsudskiego 12
Łódź 90-051
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Al. Piłsudskiego 12
Łódź 90-051
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się