Przeprowadzenie oceny jakości zapachowej powietrza na obszarach przyległych do zakładów: Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie, BYŚ Wojciech Byśkiniewicz oraz ArcelorMittal Warszawa

» Opis zapytania

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia oceny jakości zapachowej powietrza na obszarach przyległych do zakładów: Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie, BYŚ Wojciech Byśkiniewicz oraz ArcelorMittal Warszawa


Zakres prac obejmuje:
a) wykonanie rekonesansu terenowego obejmującego inwentaryzację oraz identyfikację źródeł emisji odorów na obszarach przyległych do zakładów MPO, BYŚ Wojciech Byśkiniewicz oraz ArcelorMittal wraz ze sprawozdaniem,
b) wykonanie serii badań terenowych na obszarach wokół zakładów MPO, BYŚ Wojciech Byśkiniewicz oraz ArcelorMittal, polegających na pomiarze charakteru (rodzaju) oraz intensywności zapachu wraz z opracowaniem wyników badań.
c) badania zostaną wykonane przy użyciu ogólnodostępnej aparatury pomiarowej i metod identyfikacji odorów (olfaktometrycznych, terenowych oraz modelowych),
d) badania mają na celu określenie zasięgu zapachowego oddziaływania ww. zakładów, stężenia zapachowego w wyznaczonych punktach (w pobliżu osiedli mieszkaniowych), częstotliwości występowania zapachów oraz stopnia uciążliwości zapachowej na komfort życia mieszkańców.

Stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp, w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do skierowania przez siebie lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu następujących czynności:
1) wykonywaniu rekonesansu terenowego,
2) wykonywaniu badań terenowych.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się